ಚಳಿಗಾಲ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಟಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ
ಅವಳೆದುರಿದ್ದರೆ ನಡುಗುತ್ತವೆ.. 😍😘😘

Comments

Popular posts from this blog

ದುರ್ಗದ ಮಳೆ